Grundejerforeningen / Referater og dagsordner

Referater og dagsordner

Referater og dagsordner fra 2023

 •  Dagsorden og referat fra bestyrrelsesmøde d. 07-02-2023 - Link

Referater og dagsordner fra 2022

 • Dagsorden og referat fra bestyrrelsesmøde d. 02-02-2022 - Link
 
 • Referat fra ordinær generalforsamling d. 22-03-2022 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra Konstituerende bestyrelsesmøde d. 22-03-2022 - Link
 
 • Referat fra ordinær generalforsamling d. 18-05-2022 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrrelsesmøde d. 08-09-2022 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrrelsesmøde d. 09-12-2022 - Linl
 

Referater og dagsordner fra 2021

 • Dagsorden og referat fra bestyrrelsesmøde d. 20-4-2021 - Link
 
 • Referat fra ordinær generalforsamling d. 26-5-2021 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrrelsesmøde d. 26-5-2021 - Link
 
 • Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 22-6-2021 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrrelsesmøde d. 29-9-2021 - Link

Referater og dagsordner fra 2020

 • Dagsorden og referat fra bestyrrelsesmøde d. 25-2-2020 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrrelsesmøde d. 1-7-2020 - Link
 
 • Referat fra ordinær generalforsamling d. 1-7-2020 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra Konstituerende bestyrelsesmøde d. 1-7-2020 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra Konstituerende bestyrelsesmøde d. 26-8-2020 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra Konstituerende bestyrelsesmøde d. 21-10-2020 - Link

 Referater og dagsordner fra 2019

 
 • Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde d. 19-2-2019 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde d. 19-3-2019 - Link
 
 • Referat fra ordinær generalforsamling d. 19-3-2019 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra Konstituerende bestyrelsesmøde - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde d. 18-6-2019 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde d. 11-9-2019 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde d. 26-11-2019 - Link
 

Referater og dagsordner fra 2018

 
 • Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde d. 21-2-2018 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde d. 21-3-2018 - Link
 
 • Referat fra ordinær generalforsamling d. 21-3-2018 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra Konstituerende bestyrelsesmøde - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde d. 12-6-2018 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde d. 28-8-2018 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde d. 9-11-2018 - Link

Referater og dagsordner fra 2017

 • Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde d. 20-2-2017 - Link
 
 • Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling 28-3-2017 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde d. 28-3-2017 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde d. 15-5-2017 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde d. 14-6-2017 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde d.21-8-2017 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde d.15-12-2017 - Link
 

Referater og dagsordner fra 2016

 
 • Dagsorden og referat fra bestyrrelsesmøde d. 7-3-2016 - Link
 
 • Referat fra ordinær generalforsamling 29-3-2016 - Link
 
 • Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2-5-2016 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrrelsesmøde d. 11-5-2016 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrrelsesmøde d. 15-8-2016 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrrelsesmøde d. 4-10-2016 - Link
 
 • Dagsorden og referat fra bestyrrelsesmøde d. 7-12-2016 - Link

Referater og dagsordner fra 2015

 
 
 
 
Kenneth Rosenkilde | Nørregårdsparken 74, Esbjerg Ø - Danmark | Tlf.: 61377450